Personvernserklæring for French Beauty og www.frenchbeauty.no

Denne personvernserklæringen beskriver hvaslags personopplysninger French Beauty samler inn og hvordan dissepersonopplysningene behandles.  

French Beauty forholder seg til den norskepersonopplysningsloven. Denne personvernserklæringen er laget etter kravene ipersonopplysningsloven §§ 18 og 19.

Hva er personopplysninger

Personopplysninger er informasjon om denenkelte person. Dette kan være personens navn, adresse, arbeidssted,sivilstatus, telefonnummer, e-post adresse osv. Informasjon om din kontakt,kontaktårsak og kontaktform med French Beauty kan også forstås sompersonopplysninger.

Sensitive personopplysninger samles verken inneller brukes av French Beauty. Dette er personopplysninger som siktelser,straffbare handlinger, helse og lignende

Ønsker du mer info om personopplysningergenerelt kan https://www.datatilsynet.no/om-personvern/personopplysninger/besøkes.

Hvem er behandlingsansvarlig for dine personopplysninger hos French Beauty

French Beautys egen Office Manager er ansvarligfor virksomhetens behandling av personopplysninger. Ved eventuell framtidigdelegering er det kun delegering av oppgavene som skjer, ansvaret forpersonopplysningene hviler uansett alltid på French Beauty.

Personopplysninger French Beauty mottar

French Beauty har 2 kilder til personopplysninger som begge bygger på § 8 i personopplysningsloven.

  • Hovedkilden for personopplysninger er opplysninger du selv oppgir. Dette skjer i all hovedsak gjennom kontaktskjemaet på French Beauty sin nettside. Kontaktskjemaet fungerer som møteplassen mellom potensielle/eksisterende kunder og French Beauty. Det er helt frivillig om du ønsker å fylle ut et slikt skjema eller bare forbli passiv besøkende på siden. Personopplysninger som samles inn via kontaktskjemaet er telefon, email og navn.

I etterkant av kontaktskjemaet kan ytterligerepersoninformasjon bli generert gjennom e-mail, telefon og lignendekorrespondanse mellom French Beauty og deg som enpotensiell/eksisterende kunde.

  • En annen kilde til personopplysninger er opplysninger French Beauty selv samler inn. Innsamlingen skjer gjennom Google Analytics. Den fanger opp hvor lenge du er på siden, IP-adresse, hvem linker du trykker og antall brukere på siden til ulike tider for å nevne noe.  

Hvordan French Beauty bruker personopplysningene

Formålet med kontaktskjemaet og etterfølgendekorrespondanse er å følge opp forespørsler og forpliktelser ovenfor kundene. French Beauty er en avhengig av en slik åpenplattform mellom seg og sine kunder for å sikre en tilfredsstillendekommunikasjon og sluttprodukt.

Formålet med Informasjonen fra Google Analyticer å bedre nettside opplevelsen. Dette kan for eksempel være å gjøre layoutenemer brukervennlig, forstå bruker trender, effektivisere og levere tjenestenesom forventes på en bedre måte og hindre kriminell adferd som hacking.

Det rettslige grunnlaget for French Beauty sin behandling avpersonopplysningene er personopplysningsloven § 11

Hvordan administrere egne personopplysninger

Den begrensede mengden personopplysninger French Beauty samler in via deg og på egentinitiativ er sammenlignet med andre aktører og andre nettjenester sværtmarginal. Dette har gjort at noe egen administrering av personopplysningene somfor eksempel innstillinger i bruker apper og innstilinger i personalisertreklame ikke er aktuell hos oss. Personopplysningene innsamlet, brukes somnevnt ikke til slike formål.

Du har likevel alltid rettigheter knyttet tilpersonopplysningene som du kan lese mer om nedenfor.

Informasjons deling med tredjeparter

French Beauty deler ikke noe personinformasjonfra kontaktskjemaet, egne innsamlinger eller informasjon fra andre med noentredjepart. Skulle slik utdeling likevel skje, vil du alltid få samtykkeforespørsel fra oss.

Sikker arkivering, sletting og internkontroll

I takt med personopplysningsloven § 13 vil allepersonopplysninger French Beauty mottar bli arkivert på enten ensikker e-post eller server så lenge arbeidsforholdet mellom deg og French Beauty pågår.  Ved opphør i arbeidsforhold vil allkommunikasjon og personopplysninger slettes innen 2 år.

French Beauty har en internkontroll på slikarkivering, sikkerhet og sletting foregår etter mål og i hold med rettsligestandarder.  

Rettigheter

Av personopplysningsloven har du som brukereller kunde av French Beauty rett til å bli glemt, rett tildataportabilitet, rett til innsyn, og rett mot å bli profilert.

  • Retten til å bli glemt betyr at all personopplysninger registrert hos French Beauty kan bes slettes. Dersom dette ikke bes om vil French Beauty uansett slette det meste av personopplysninger 2 år etter endt kontakt.
  • Rett til dataportabilitet tilsier at du kan få en digital kopi av alle personopplysninger French Beauty har om deg. Denne retten innebærer også at du kan ta med disse personopplysningene til en annen virksomhet hvis det er teknisk mulig og forsvarlig. Personopplysninger som omfattes av dataportabilitet er personopplysninger gitt French Beauty, som gjennom kontaktskjemaet, eller automatiserte personopplysninger generert gjennom bruk av French Beauty sine tjenester.
  • Rett til innsyn innebærer at du har rett til å se hvilke opplysninger French Beauty har registrert om deg.
  • Rett mot profilering gir rett til å nekte French Beauty å kartlegge din bruk og væremåte, og således skreddersy våre tjenester mot deg basert på denne kartleggingen. Typiske eksempler vil være personalisert annonsering, tjenesteutvikling, markedsundersøkelser osv. Dette er likevel lite aktuelt ovenfor French Beauty når French Beauty i liten grad har interesse eller bruk for slik bredde og dybde kartlegging.

For å iverksette en eller flere av disserettighetene, ta kontakt med oss. Du har en lovgitt rett på å få svar fra ossinnen minst 1 måned.

Barns personvern

French Beauty har verken ønske eller behov forå samle inn eller behandle personopplysninger om barn under 16 år. Slike personopplysninger må komme gjennom en foresatt.

Personinformasjon etterlatt av barn til French Beauty vil slettes så raskt det kommer French Beauty til kunnskap.

Personvernombud

French Beauty har ikke noe personvernombudsiden bedriften ikke er en offentlig virksomhet, ikke behandler sensitiveopplysninger, ikke begår systematisk kartlegging av personer og ikke behandlerpersonopplysninger om straffbare forhold.

Gjennomføring av endringer

French Beauty vil fra tid til annen oppdateresin personvernserklæring for å sikre at den holder den rettslige standardennorsk rett krever. Slike oppdateringer vil dere bli informert om.

Kontaktinformasjon

Har du ytterligere spørsmål om French Beautys personvernserklæring eller andreforespørsler kan du kontakte bedriften.

Telefon: 466 51 881

Mail: post@frenchbeauty.no

Kontaktskjemaet på vår nettside: www.frenchbeauty.no

Bislett

Skjønnhetssalong - Hudpleie

Sofies plass 3,
0169 Oslo

Telefon: (+47) 46 66 02 95

bislett@french-beauty.no

Åpningstider

Man - fre: 10:00 - 19:00

Lørdag: Stengt

Merci beaucoup! Din melding har blitt mottatt!
Uff! Noe har galt skjedde under sendingen av meldingen. Vennligst last inn websiden på nytt og prøv igjen. Dersom dette ikke fungerer, vennligst ta kontakt med oss på e-post.